close
تبلیغات در اینترنت
اقامت استرالیا

به سایت برندینگ و بازاریابی اینترنتی خوش آمدید!
ironia

تبلیغات

اینـتر وب

شما میتوانید در ادامه با نکاتی برای مهاجرت به استرالیا آشنا بشوید.


نحوه برگزاری انتخابات

انتخابات فدرال بايستی طبق قانون حداقل هر 5 سال انجام شود، گرچه قبل از پايان دوره، برگزاری انتخابات امکان پذير می باشد. تعيين روز قطعی انتخابات بر عهده نخست وزير است. انتخابات ايالتی همانند انتخابات فدرال و با همان شرايط انجام می گيرند. انتخابات محلی يا شهری نيز به همين صورت می باشد. ولی جناح های سياسی به صورت رسمی شرکت نمی کنند. مدت زمان بين هر انتخابات شهرداری 2 تا 3 سال است.

برای رأی دادن در انتخابات فدرال، شخص بايد شهروند کانادا بوده و حداقل 18 سال داشته باشد. برای انتخابات ايالتی يا داخلی، سن بسته به شرايط ممکن است، متفاوت باشد. برای تمام ساختارهای دولتی (اعم از فدرال، ايالتی،محلی) شخص رأی دهنده بايد مدت زمان معينی را در منطقه رأی گيری، زندگی کرده باشد.

 

قانون و ساختار قضايی کانادا

قوانين قضايی کانادا از نظام حقوقی انگليس به قانون عرف گرفته شده که طی ساليان برای جامعه کانادا سازگار گرديده است. حقوق قضايی و مدنی ايالت کبک فرانسوی نشين بر مبنای حقوق مدنی فرانسه شکل گرفته است.

ايالت های کانادا هر يک قوانين و آيين دادرسی مدنی خاص خود را دارند و هر چند بر کل سرزمين کانادا قوانين کلی قضايی و مدنی دولت فدرال حاکم است، اما در بسياری از موارد به خصوص در حقوق مدنی هر ايالت ويژگی ها و خصوصيات خاص منطقه ای آن منطقه، حکم فرما می باشد. قوانين مدنی کانادا توسط مقامات ايالتی و آيين نامه های شهرداری تدوين می گردند. قوانينی که توسط پارلمان فدرال تصويب می شود، مشمول کل کشور است، و قوانينی که توسط مجلس قانون گذاری ايالت ها وضع می گردد، در حدود حوزه قضايی همان ايالت رواج و قابليت اجرايی دارد. در اين ميان هر چند در مواردی ممکن است قوانين ايالتی با قوانين فدرال اختلافی داشته باشند، اما ساختار اصلی حقوقِ جزايی کانادا که توسط مجلس قانون گذاری فدرال وضع می گردد، برای کل کشور يکسان است.

براساس قانون اساسی کانادا، در ساختار حکومتی اين کشور تفکيک قوا وجود دارد. به همين جهت قوه قضاييه و قضاوت، اجباری به پاسخگويی در برابر پارلمان يا قوه مجريه ندارند. بر همين اساس قضاوت ايالتی يا فدرال را نمی توان به خاطر عملی يا سخنی که به اقتضای کار قضايی صورت گرفته، تحت تعقيب قرار داد. همچنين بر اساس قانون اساسی عزل قاضی فدرال يا ايالتی تنها به پيشنهاد فرماندار کل و تصويب هر دو مجلس سنا و عوام امکان پذير است.

سیستم قضایی کانادا، نقش مهمی در معرفی قوانین این کشور بازی می‌کند و قدرت لغو قوانین مغایر با قانون اساسی را داراست. دادگاه عالی این کشور، بالاترین مرجع قضایی کشور است و توسط قاضی ارشد مادام‌ها نوربل رایت، ریاست می‌شود. ۹ عضو آن توسط فرماندار کل کانادا به پیشنهاد نخست وزیر انتخاب می‌شوند. دادگاه عالی کانادا در اتاوا در غرب پارلمان قوانین در همه جا، به جز کبک که در آنجا قانون مدنی در نظام قضایی حکم فرماست، اجرا می‌شود.

 

دادگاه عالی کانادا

تمامی قضات در سطح عالی و استینافی (استانی) توسط فرماندار، به پیشنهاد نخست وزیر و وزیر امور قضایی، بعد از مشورت با سازمان های قانونی غیردولتی منصوب می‌شوند. اعضای کابینه فدرال، دادگاه های عالی در سطح استانی و کشوری را انتخاب می‌کنند و پست های قضایی در سطح استانی و کشوری، توسط دیگر دولتمردان، انتخاب می‌شوند. قوانین مربوط به جرم و جنایت منحصرا در اختیار مسئولین فدرال است و در سرتاسر کانادا یکی است. سازمان های اجرای قوانین، مثل دادگاه های جنایی، در هر استان به عهده یک فرد است، اما در مناطق روستایی، نظارت بر عهده پلیس سواره نظام سلطنتی فدرال است.

 

احزاب کانادا

در کانادا پنج حزب سیاسی فعالن که یکی از اونها هنوز در مجلس نماینده ای نداره و یکی دیگه هم در سطح فدرال فعال نیست.

حزب Conservative

در حال حاضر حزب حاکم کانادا Conservative نام دارد که از فوریه 2006 حکومت کانادا را به عهده دارد. این حزب در اصل از ادغام دو حزب Progressive Conservative و Canadian Alliance در سال 2003 به وجود آمده است. رهبر این حزب آقای استفن هارپر، نخست وزیر کاناداست.

 

دیوید جانسون، فرماندارکل - استفن هارپر نخست وزیر

دیدگاه این حزب بیشتر محافظه کارانه و نزدیک به دیدگاه های حزب جمهوری خواه آمریکاست (بخصوص در حوزه سیاستهای خارجی). به همین دلیل هم خیلی از مهاجران، طرفدار این حزب نیستند. نقطه قوت این حزب بیش از همه در استان های مرکزی کانادا و همین طور شهرهای کوچک است.

 

حزب لیبرال

دومین حزب کانادا از نظر تعداد نمایندگان در مجلس، حزب لیبرال است. افکار این حزب تا حدود زیادی به خطی مشی حزب دموکرات آمریکا نزدیک است. در سیاست گذاری های این حزب، دین و سنت کوچکترین جایی ندارد و طرفدار خدمات عمومی نظیر خدمات پزشکی رایگان هستند. بیشتر مهاجران طرفدار این حزب بوده چرا که نظر مثبت تری نسبت به پدیده مهاجرت و حمایت از مهاجران دارند. یکی از افتخارات حزب لیبرال تبدیل کردن کسر بودجه دولت کانادا به اضافه بودجه بوده است. این حزب که قدیمی ترین حزب کانادا در سطح فدرال است از سال 1993 تا 2006 حکومت کانادا را به عهده داشته است. در حال حاضر رهبر موقت حزب لیبرال، مایکل ایگنتیف است.

 

حزب نیو دموکرات

این حزب چپ گراترین حزب کانادا و بیش از همه طرفدار حقوق کارگران است و افکار این حزب تا حدود زیادی به حزب کارگر انگلیس نزدیک می باشد. این حزب سومین حزب فدرال است که در مجلس نماینده دارد. در ضمن اصول فکری این حزب به سوسیالیسم نیز نزدیک (حمایت از قشر کارگر، خدمات رایگان برای عموم مردم، حمایت از خانواده های بی بضاعت و ...) می باشد. رهبر این حزب آقای جک لیتون است

 

حزب سبز

این حزب گرچه یک حزب فدرال محسوب می شود ولی تا امروز موفق نشده نماینده ای به مجلس بفرستد. گرچه این حزب ساختارش بر اساس مسایل زیست محیطی بنا شده اما این روزها مساله سیاستگذاری های خارج از مسایل زیست محیطی را هم بطور جدی مد نظر قرار داده است. رهبر این حزب خانم الیزابت می از دوستان خانوادگی آقای بیل کلینگتون رئیس جمهور سابق آمریکاست. خیلی از مردم کانادا و بخصوص قشر جوان برای افکار این خانم و حزبش احترام قائل هستند گرچه هنوز سطح طرفداری در حدی نیست که این حزب کرسی مجلس داشته باشد.

 

حزب بلاک کبکوا

محدوده عملکرد این حزب به استان کبک ختم می شود. این حزب در واقع یک حزب جدائی طلبانه است. علی رغم محدود بودن این حزب به کبک، تعداد نماینده هایش در مجلس کانادا بیشتر از نمایندگان نیودموکرات است. این حزب خواهان این است که کبک از کانادا جدا شود ولی روابطش با کانادا مثل کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا باقی بمان. رهبر این حزب آقای ژیل دوسپ است که طرفدارهای زیادی در کبک دارد.

 

سیاست خارجی

کانادا ارتباطات نزدیکی با ایالات متحده دارد که گسترده‌ترین مرز بدون دفاع (حصار) و مشارکت در برخی از مبارزات و رزمایش های نظامی را با این کشور دارد و نیز این دو کشور بزرگ‌ترین شریک تجاری هم هستند. کانادا همچنین ارتباطات طولانی و تاریخی با فرانسه و بریتانیا، دو قدرت امپراتوری که در گذشته روی دستاوردهای این کشور، بسیار تأثیرگذار بودند، دارد. این ارتباطات با عضو شدن این کشور در سازمان رفاه عمومی ملت ها و La Francophonie، با دیگر کشورهایی که سابق بر این جزء امپراتوری بریتانیا و فرانسه بودند، گسترش یافت.

در سال ۱۹۹۰، کانادا به سازمان ایالت های آمریکایی پیوست و میزبان انجمن عمومی OAS در ویندسور، در ژوئن ۲۰۰۰ شد. کانادا به دنبال گسترده تر کردن روابط اقتصادی با کشورهای حاشیه اقیانوس آرام، از طریق عضو شدن در بازار مشارکت اقتصادی کشورهای حاشیه اقیانوس آرام – آسیا (APEC)، است.

طی ۶۰ سال گذشته، کانادا طرفدار سیاست چند جانبه بوده و تلاش های بسیاری را برای حل مسائل جهانی در مشارکت با دیگر کشورها داشته‌است. این مسأله به وضوح در بحران سوئز سال ۱۹۵۶، زمانی که لستر پییرسون، تنش های بوجود آمده را با پیشنهاد تلاش برای ادامه صلح و ورود نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، آرام کرد، به چشم می‌خورد.

با این روح همکاری، کانادا سعی کرد نقش راهبر خود را در سازمان ملل در ادامه تلاش های مربوط به برقراری صلح سازمان ملل ایفا کند؛ که تا سال ۱۹۸۹، ۵۰ هیأت اعزامی برای تلاش در مورد استقرار صلح با همکاری نیروهای حافظ صلح، به دیگر کشورها فرستاده ‌است. مشارکت این کشور با نیروهای حافظ صلح، در سالهای اولیه آغاز قرن ۲۱ تا حدی کاهش یافت. اگرچه سیاست خارجه این کشور تا حدی شبیه به آمریکاست اما همواره در تلاش است تا حتی الامکان از سیاست های خارجی ایالات متحده در زمینه‌هایی مثل ارتباطات تجاری و دیپلماتیک با کوبا مستقل باشد.

 

نیروهای مسلح کانادا

کانادا به عنوان عضو اصلی ناتو (سازمان اتحاد کشورهای آتلانتیک شمالی)، اکنون حدود ۲۶۰۰۰ نیروی ذخیره ارتش و ۶۴۰۰۰ نیروی ثابت دارد. نیروهای متحد ارتش کانادا، شامل نیروهای زمینی ارتش، نیروهای دریایی کانادا و نیروهای هوایی هستند. تجهیزات اصلی این نیروها، شامل ۱۴۰۰ وسیله نقلیه جنگی زره پوش، ۳۴ کشتی جنگی و۸۶۱ هواپیمای جنگی است. علاوه بر این که این کشور در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم و جنگ کره، شرکت مهمی داشته، با این وجود از سال ۱۹۵۰ نیروهای خود را در قالب هیأت‌های بین‌المللی زیر نظر ناتو و سازمان ملل، از جمله هیأت های حافظ صلح، هیأت های اعزامی مختلف به یوگسلاوی سابق و حمایت از نیروهای ائتلاف در جنگ اول خلیج فارس به کشورهای مختلفی فرستاده ‌است. از سال ۲۰۰۱، کانادا نیروهای خود را برای کمک به ایالات متحده در جنگ با افغانستان در قالب نیروهای حافظ امنیت بین‌المللی به فرماندهی ناتو و نیروهای تحت اختیار سازمان فرستاد.

گروه امداد (واکنش سریع) فجایع و بلایای کانادا (DART) در دو سال گذشته، تاکنون در دو عملیات مهم شرکت داشته ‌است. این تیم با ۲۰۰ عضو، پس از عملیات نجات پس از وقوع زلزله کشمیر در دسامبر ۲۰۰۴ در آسیای جنوبی، در حادثه توفان کاترینا در سپتامبر ۲۰۰۵، شرکت داشتند.

برای زندگی در شهر های استرالیا باید با نکاتی برای مهاجرت به این کشور آشنا شوید.

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

برچسب ها : مهاجرت به استرالیا , اقامت استرالیا , شهرهای استرالیا , کار در استرالیا ,
بازدید : 31
تاریخ : سه شنبه 09 شهريور 1395 زمان : 19:18 | نویسنده : ایفانت | لینک ثابت | نظرات ()

عنوان: مواردی اساسی که باید برای مهاجرت به استرالیا بدانید

این مقاله نکاتی اساسی و مهم درمورد کار در استرالیا بیان می کند.

در جهان امروز, آموزش در سطح بین المللی افزایش چشمگیری داشته است.رشد سریع آموزش های بین المللی زمینه ساز درخواست دانشجویان زیادی برای تحصیل در کشورهای خارجی شده است.دانشگاه های بین المللی هر ساله میزبان تعداد زیادی از دانشجویان متقاضی مهاجرت و ادامه تحصیل می باشد.این دانشگاه ها باید بتوانند برای کسب اعتبار و قرار گرفتن در رنکینگ بین المللی خود را از لحاظ سیستم آموزشی, سطح علمی, تجهیزات و تکنولوژی و غیره با یکدیگر رقابت کنند و بتوانند سطح بالایی از خدمات آموزشی را به دانشجویان ارائه دهند.امروزه تحصیل در آمریکا, کانادا, استرالیا و اروپا در صدر لیست متقضیان قرار دارد.

امروزه اعزام دانشجویان به این دانشگاه ها و کشورها به یک تجارت پر رونق تبدیل شده است.درآمد زیاد دفاتر اعزام دانشجو و افرادی که هماهنگی این امر را انجام میدهند باعث شده است تا پای کلاهبرداران نیز به این موضوع باز شود و با استفاده از تبلیغات دروغ سعی در کسب درآمد برای خود و از بین بردن رویاهای شما بکنند.برای جلوگیری از سواستفاده این افراد و از بین رفتن فرصت های شما سازمان امور دانشجویان هرساله لیست موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور را معرفی میکند که در ادامه خبر و لیست این موسسات مورد تایید را مشاهد میکنید.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از مهر، فهرست اسامی و مشخصات موسسات و شرکت های مجاز خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور بروز رسانی شد.براساس این گزارش ، اعتبار موسسات و شرکت های مجاز خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور از سوی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم بررسی می شود و در آخرین به روز رسانی که تا پایان شهریورماه انجام شده وضعیت اعتبار این موسسات را اعلام کرد.

از تعداد ۱۸۱ موسسه مجاز خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور اعتبار مجوز تعداد ۴۲ مرکز به پایان رسیده است و تمدید مجوز ۳۵ موسسه در دست بررسی است.همجنین ۴۶ موسسه دارای مجوز تا پایان سال ۹۴ هستند و تعداد ۵۸ موسسه نیز مجوزهای لازم تا پایان سال ۹۵ را دارا هستند.متقاضیان اعزام به خارج از کشور در هنگام عقد قرارداد با هر یک از موسسات لازم است نسبت به تاریخ انقضاء مجوز صادره دقت لازم را داشته باشند چرا که موسساتی که اعتبار مجوز فعالیتشان منقضی شده است، حائز شرایط برای عقد قرارداد نیستند.

موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج

عقد قرارداد با موسسات اعزام دانشجو که تمدید مجوزشان در دست بررسی است در صورتی که زمان عقد قرارداد مراتب با دبیرخانه کارگروه موسسات هماهنگ شود بلامانع خواهد بود.داوطلبان باید توجه داشته باشند که در صورت بروز شکایت نسبت به عملکرد موسسه طرف قرارداد، می توانند ضمن ضمیمه کردن مستندات لازم (به ویژه قرارداد) به یکی از طرق مراجعه حضوری، ارسال از طریق پست و تلفن نس بت به طرح درخواست خود اقدام کنند.

همچنین این مقاله به شرایط زندگی در شهرهای استرالیا  اشاره میکند.

 

 

 

 

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

برچسب ها : کار در استرالیا , مهاجرت به استرالیا , اقامت استرالیا ,
بازدید : 29
تاریخ : سه شنبه 14 ارديبهشت 1395 زمان : 12:26 | نویسنده : ایفانت | لینک ثابت | نظرات ()

عنوان : ویزای (2) EB-5

آیا شما علاقمند تحصیل رایگان در اروپا هستید و در انتخاب کشور مناسب مردد شده‌اید؟ پس با ما همراه باشید، ما با قرار دادن اطلاعات مورد نیاز شما را کمک می‌کنیم تا به این مقصد نزدیک‌تر شوید.

در حال حاضر تعداد اندکی از کشورها تحصیل رایگان یا تقریبا رایگان را برای دانشجویان بین‌المللی فراهم می‌کنند. اهم این کشورها عبارتند از فنلاند، نروژ، فرانسه، آلمان و اتریش. ما برآنیم تا با مقایسه جامع مابین این کشورها شما را از مزیت تحصیل رایگان در اروپا بهرمند سازیم.

نروژ و فنلاند

هر دو جز کشورهای حوزهٔ اسکاندیناوی هستند و از لحاظ رایگان بودن تحصیل و سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی و بالا بودن درآمد در شرایط مشابه قرار دارند. تفاوت‌های ظریفی مابین این دو کشور وجود دارد و هریک از این‌ها فی‌نفسه می‌تواند برای مهاجرت به این دو کشور نقطهٔ ضعف محسوب شود. به عنوان مثال هزینه‌های زندگی در نروژ ( نسبت به بهای متوسط زندگی در داخل اروپا) بسیار بالاست و اسلو پایتخت این کشور، گران‌ترین شهر دنیا در سال ۲۰۱۳ میلادی شناخته شد. تحصیل در مقطع لیسانس در نروژ و فنلاند به زبان بومی این کشورهاست و از مقطع فوق لیسانس است که امکان تحصیل به زبان انگلیسی برای فرد مهاجر وجود دارد. هم‌چنین دانشگاه‌های نروژ سالی یک‌بار پذیرش می‌گیرند و متقاضیان فقط می‌توانند در این بازهٔ زمانی اقدام نمایند. اگر فرد متأهل باشد و قصد تحصیل رایگان در نروژ را داشته باشد در ابتدای امر نمی‌تواند همسر وفرزند خود را به عنوان همراه وارد این کشور نماید. فرد در صورتی می‌تواند تقاضای الحاق همسر و فرزند خود را از دولت نروژ درخواست نماید که با ارائه مدارکی تمکن مالی لازم را در یک سال قبل اثبات نماید. هم‌چنین سال آینده هم از تمکن مالی لازم برخوردار خواهد بود.

در فنلاند نیز، حق تحصیل رایگان وجود دارد اما فرد برای ورود به برخی رشته‌ها در مقطع تحصیلی مدنظر خود می‌بایست در آزمون ورودی که در دانشگاه برگزار می‌گردد شرکت نماید و در صورت قبولی در آزمون، دانشگاه برای متقاضی تحصیل، پذیرش رسمی می‌فرستد. هم‌چنین ادامهٔ تحصیل در برخی رشته‌ها در مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجویان غیراروپایی مشمول پرداخت شهریه است. اخذ ویزای همراه در فنلاند کاملاً بستگی به نظر آفیسر ویزا دارد.

آب و هوای سرد و برخورداری از نور آفتاب فقط برای ساعات اندکی در روز می‌تواند چالش دیگری برای اکثر مهاجرین تازه‌ وارد محسوب شود. در مناطق شمالی نروژ معمولاً شش ماه شب است و شش ماه روز و ۹ ماه از سال، بارش مداوم برف و باران است. اثبات شده‌است که همین عوامل جوی، تأثیر منفی بر خلق و خو می‌گذارد و یکی از عوامل تشدید دلتنگی، ضعف اعصاب، حس غم و افسردگی است.

فرانسه

تحصیل در کشور فرانسه رایگان است و اگر فرد متأهل است، ویزای همراه به او تعلق می‌گیرد و هم‌زمان می‌تواند همراه همسر و فرزند خود به این کشور مهاجرت نماید. هزینهٔ زندگی در فرانسه با نروژ و فنلاند چندان متفاوت نیست اما تحصیل فرانسه با چند اشکال محوری روبه‌رو است. از جمله این‌که تحصیل در فرانسه فقط به زبان فرانسوی امکان پذیر است و دانشجو می‌باست در ابتدا مدارک زبان فرانسوی مورد نیاز را اخذ نماید و سپس برای پذیرش دانشگاه اقدام نماید. فرد هر چند سال هم که در این کشور درس بخواند، از حق اقامت و کار در این کشور برخوردار نمی‌گردد.

آلمان و اتریش

آلمان کشوری پیشرفته است با سطح رفاه و نظم بالا که قلب اقتصادی اروپا را در دست دارد. تحصیل در کشور آلمان رایگان است اما در بعضی از ایالت‌های آن به دستور دادگاه اساسی آلمان هزینه‌ای قریب به ۶۷۰ یورو از دانشجویان غیراروپایی دریافت می‌شود. تحصیل در آلمان نسبت به نروژ، فنلاند و فرانسه مزیت‌های فراوانی دارد. از جمله این‌که دانشگاه‌های انگلیسی زبان در آلمان وجود دارد و فرد می‌تواند با مدرک انگلیسی از دانشگاه‌های آن فارغ‌التحصیل شود. از نکات مثبت این کشور می‌توان به آب و هوای بهتر و رنکینگ دانشگاه‌های بالاتر و هزینهٔ زندگی کم‌تر نسبت به کشورهای مذکور اشاره نمود. شرایط پیدا کردن کار برای دانشجو در آلمان فراهم‌تر است چه این‌که می‌تواند یک سال بعد از تحصیل‌اش در این کشور بماند و به دنبال یافتن کار باشد. هم‌چنین فردی که در آلمان تحصیل می‌کند و زبان آلمانی را فرا می‌گیرد، برای کار یا ادامه تحصیل انتخاب‌های بیشتری دارد وبه پنج یا شش کشور آلمانی زبان می‌تواند مهاجرت نماید در حالی‌که یادگیری زبان‌های نروژی، فنلادی و فرانسوی کارایی چندانی ندارد و نهایت در یک یا دو کشور کاربرد خود را نشان می‌دهد.

یکی از بزرگ‌ترین معایب کشور آلمان این است که دانشجو می‌بایست گواهی تمکن مالی را خود را به همراه مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش به دانشگاه ارسال نماید. با وجود تحریم‌های بین‌المللی، واریز پول به حساب بانکی فرد در آلمان جهت نشان دادن تمکن مالی کار بسیار سختی است. مبلغ مورد نظر در حساب فرد بلوکه می‌شود و فرد فقط می‌تواند ماهیانه تا سقف ۶۷۰ یورو از آن برداشت نماید. در کشورهای حوزهٔ اسکاندیناوی قانون مسدود کردن پول در حساب فرد وجود ندارد.

اتریش، کشور همسایه آلمان تمام شرایط این کشور را در خود جای داده‌است چه بسا با مقایسه زیر در می‌یابیم که شرایط بهتری را حتی نسبت به آلمان داراست. تحصیل در اتریش تقریباً رایگان است به این معنا که هزینه تحصیل فرد تقریباً پنج تا شش میلیون درسال است. این کشور از لحاظ امنیت و سطح رفاه اجتماعی در مقام ۱۸ دنیا قرار دارد. زبان هر دو کشور آلمانی است. منتهی فردی که متقاضی تحصیل در آلمان است باید قبل از ورود به این کشور مدرک زبان آلمانی خود را کامل نماید در حالیکه در اتریش فرد جهت اخذ پذیرش نیازی به داشتن مدرک زبان ندارد. این امر نکته مثبت و وجه ممیزهٔ اصلی کشور اتریش نسبت به آلمان است. فرد می‌تواند به جای یادگیری زبان آلمانی در ایران و در یک فضای غیرآلمانی ‌زبان، در خاک اتریش مدرک زبان آلمانی‌اش را ظرف دو سال کامل نماید. امکان تحصیل در رشته‌های انگلیسی زبان هم در اتریش برای فرد وجود دارد. در کشور آلمان باید فرد متقاضی مدرک زبان آیلتس اش را پیشاپیش ارائه دهد اما در اتریش نیازی به این امر نیست و امکان یادگیری زبان انگلیسی در محیط را دارد.

از منظر هزینه‌های زندگی و آب و هوا مابین اتریش و آلمانی تفاوتی نیست لازم به ذکر است برخوردهای نژادپرستانه و ناسیونالیستی در آلمان نسبت به وین محسوس‌تر است و تعدادی از دانشجویان اظهار داشته‌اند که در آلمان رفتارهای دلسردکننده بیشتری را شاهد بوده‌اند (البته این نظر کسانی است که ما از آن‌ها نظرسنجی کرده‌ایم). برای مهاجرت به اتریش فرد بایست جهت ارائه تمکن مالی خود را سه ماه قبل از سفارت در حساب شخصی خود در ایران مبلغ مورد نیاز را بگذارد. هم‌چنین بعد از اتمام تحصبل فرد تا یک سال مهلت دارد کار پیدا نموده و اقامت خود را ازین طریق دائم نماید.

با مقایسه دو کشور آلمان و اتریش درمی‌یابیم که با توجه به عدم نیاز به مدرک زبان آلمانی یا انگلیسی، عدم نیاز به افتتاح حساب در خاک اتریش جهت نشان دادن تمکن مالی، شروع ترم تحصیلی دو بار در سال، امکان اخذ پذیرش راحت‌تر و شانس ویزای بالاتر، اتریش از شرایط مناسب‌تری نسبت به آلمان و خصوصاً سایر کشورهایی که تحصیل در آن‌ها رایگان است، برخوردار است.

شایان توجه است اگر واقعاً قصد مهاجرت و برخورداری از مزیت تحصیل رایگان در دانشگاه‌های اروپا را دارید هر چه سریع‌تر اقدام نمایید چراکه با ورود قوانین جدید امکان شهریه دار شدن دانشگاه‌های رایگان برای دانشجویان غیراروپایی بالاست. نمونه بارز این امر تحصیل در کشور سوئد بود که تا ۲۰۱۱ به صورت رایگان اقدام به اخذ پذیرش می‌نمود اما با ورود قوانین جدید هم‌اکنون تحصیل در دانشگاه‌های این کشور برای دانشجویان غیر اروپایی مشمول پرداخت شهریه بسیار بالایی است.

با وجود مواردی که در بالا آورده شد در مقایسه با قاره اروپا و کشورهای اروپایی باز هم متقضیان زیادی درخواست مهاجرت به کانادا را دارند.

منبع مقاله :  اجاره خانه و آپارتمان در استرالیا    | 

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

برچسب ها : مهاجرت به کانادا , اقامت استرالیا , اقامت آمریکا , مهاجرت به استرالیا , اقامت کانادا , مهاجرت به آمریکا ,
بازدید : 65
تاریخ : چهارشنبه 29 مهر 1394 زمان : 1:47 | نویسنده : ایفانت | لینک ثابت | نظرات ()


آمار سایت

آمار مطالب
کل مطالب : 232
کل نظرات : 19
آمار کاربران
افراد آنلاین : 2
تعداد اعضا : 0

کاربران آنلاین

آمار بازدید
بازدید امروز : 25
باردید دیروز : 24
گوگل امروز : 0
گوگل دیروز : 2
بازدید هفته : 96
بازدید ماه : 1,048
بازدید سال : 6,510
بازدید کلی : 60,998

اطلاعات کاربری


عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

آرشیو

خبرنامه

براي اطلاع از آپدیت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

مطالب پربازدید

مهاجرت کاری به استرالیا و جدول شغل های لازم
=D9=85=D9=86=D8=A7=D9=81=D8=B9 =D8=A7=D9=82=D8=AA=D8=B5=D8=A7=D8=AF=DB= =8C =D9=BE=D9=84=DB=8C =DA=A9=D8=B1=D8=A8=D9=86=D8=A7=D8=AA =D9=88 =D8= =A7=D8=B3=D8=AA=D9=81=D8=A7=D8=AF=D9=87 =D9=87=D8=A7=DB=8C =D8=A2=D9=86= =D8=AF=D8=B1 =D8=AF=DA=A9=D9=88=D8
دلایل و نشانه های پر شدن چاه و شیوه از بین بردن گرفتگی فاضلاب و یا تخلیه چاه فاضلاب
=D9=87=D9=85=D8=AE=D9=88=D8=A7=D9=86=DB=8C =DA=A9=D9=84=D9=85=D9=87 =D9= =87=D8=A7=DB=8C =DA=A9=D9=84=DB=8C=D8=AF=DB=8C =D8=A8=D8=A7 =D9=85=D8=AA= =D9=86 =D9=88=D8=A8 =D8=B3=D8=A
=D8=B5=D8=B1=D9=81=D9=87 =D9=85=D8=A7=D9=84=DB=8C =D9=BE=D9=84=DB=8C =DA= =A9=D8=B1=D8=A8=D9=86=D8=A7=D8=AA =D9=88 =DA=A9=D8=A7=D8=B1=D8=A8=D8=B1= =D8=AF=D9=87=D8=A7=DB=8C =D8=A2
نحوه مدیریت نمودن جهت با کیفیت تر برگزار کردن عروسی در تالار عروسی
اطلاعاتی در مورد قاره اروپا و کشورهای این قاره برای اقامت در این کشورها
روش طراحی و چینش میز غذا خوری در دکوراسیون داخلی
آشنایی با نتورک پلاس و اخذ مدرک بین المللی این رشته به عنوان پیش نیاز اکثر دوره های شبکه و IT
=D8=B7=D8=B1=D8=A7=D8=AD=DB=8C =D8=AA=D9=85=D9=BE=D9=84=DB=8C=D8=AA =D9= =BE=D8=A7=DB=8C=DA=AF=D8=A7=D9=87 =D8=A8=D9=87 =DA=AF=D9=88=D9=86=D9=87= =D8=B3=D8=A8=DA=A9 =D9=82=D8=B3=D9=85=D8=AA =D8=B3=D9=87

جستجو


کدهای اختصاصی

درباره وبلاگ

وبلاگی که مشاهده میکنید مرکز مقالات تخصصی در مورد مراسم ازدواج,طراحی دکور و مهاجرت میباشد.در زمینه مهاجرت,مطالبی در مورد مهاجرت به کانادا و اقامت در آن و شزایط آن قرار داده میشود و در ارتباط با مراسم ازدواج نیز مطالبی در مورد آرایشگاه عروس و مراسم ازدواج ارائه میشود.در زمینه دکور نیز مطالبی در مورد کابینت فلزی , دکوراسیون داخلی آشپزخانه, منتشر میشود.

پشتیبانی